معمای اسکلت ۴ هزار ساله مادر و نوزادی که در تپه حصار دامغان توسط باستان شناسان کشف شده اند حل شد.

نوشته کشف معمای اسکلت ۴ هزار ساله مادر و نوزاد در دامغان اولین بار در اخبار پدیدار شد.Source link

برچسب ها :