دانشگاه خوارزمی یکی از دانشگاه های معتبر در ایران است و دانشجویان زیادی در آن مشغول به تحصیل هستند و در خوابگاه این دانشگاه اقامت دارند. در روز گذشته حادثه ای در خوابگاه دختران این دانشگاه پیش آمد که در ادامه می خوانید.

نوشته درگیری خوابگاه دانشگاه خوارزمی/ ورود دانشجوی پسر به خوابگاه دختران اولین بار در اخبار پدیدار شد.Source link

برچسب ها :