تحقیقات مرکز مطالعات نظرات اجتماعی کل روسیه نشان می دهدکه اکثر ساکنین روسیه خیانت به همسر را محکوم می کنند.به نقل از اسپوتنیک ، نتایج یک همه پرسی اینطور نشان میدهد

نوشته خیانت در زناشویی از نظر روس ها اولین بار در اخبار پدیدار شد.Source link

برچسب ها :