مواد منفجره بسیار ناپایدار می باشند و در صورت انفجار به شدت به اطراف پرتاب می شوند و باعث سوختگی عظیمی می شوند .تعداد زیادی از این مواد در مرز سیستان و بلوچستان کشف شد.

نوشته حجم عظیم مواد منفجره که در شرق کشور کشف شد! اولین بار در اخبار پدیدار شد.Source link

برچسب ها :