در یکی از روستاهای کشور ویتنام اهالی آن روستا با ساخت بادبزن های کاغذی امرار و معاش میکنند. این بادبزن ها خواهان زیادی در کشورهایی نظیر ژاپن ، کره و کشورهای اروپایی دارند.

نوشته تصاویری از درست کردن جالب بادبزن های کاغذی اولین بار در اخبار پدیدار شد.Source link

برچسب ها :