خوردن گوشت‌انسان یکی از تمایلاتی است که در دنیا بعضی از افراد از خود نشان می دهند و به این کار علاقه درد. این افراد در صورت مشاهده و اثبات در زندان حبس می شوند و باید تحت درمان قرار بگیرند.

نوشته این مرد تمایل به خوردن گوشت انسان دارد! او قصدخوردن دخترش را داشت اولین بار در اخبار پدیدار شد.Source link

برچسب ها :