گدایی کردن در جامعه امروز بسیار زیاد شده است و بسیاری از کودکان و نوجوانان این کار را با شگردهای مختلفی انجام میدهند و از مردم به بهانه های مختلفی پول میگیرند.

نوشته این زن به خاطر زیبایی اش در خیابان ها گدایی می‌کند اولین بار در اخبار پدیدار شد.Source link

برچسب ها :